fbpx

// Til virksomheder

Bedre fastholdelse og større trivsel blandt kvindelige medarbejdere

SÅDAN HJÆLPER VI VIRKSOMHEDER

Skab større trivsel, bedre fastholdelse og få flere kvinder i ledelse

Gennem et kombineret uddannelses- og mentorforløb til kvindelige medarbejdere, hjælper vi ambitiøse virksomheder med at kunne skabe en robust intern pipeline af talenter og ledere.

Vores uddannelsesforløb medvirker til, at flere kvinder får modet og lysten til at træde ind i ledelse og forblive der – også efter de har stiftet familie, hvor deres personlige værdier måske er ændret i forhold til tidligere i deres karriere.

Forløbet kan også hjælpe kvinder godt tilbage i job efter en stresssygemelding eller barselsorlov, hvor mange ellers har svært ved at se sig selv vende tilbage til samme stilling og måske endda samme arbejdsplads.

Uddannelsesforløbet gør deltagerne mere robuste, langtidsholdbare, og klæder dem på til at kunne balancere mere tilfredsstillende mellem deres arbejds- og familieliv, hvilket i høj grad reducerer risikoen for stress og udbrændthed (igen).

Derudover hjælper forløbet også deltagerne med at sætte spot på deres stærkeste talenter og kompetencer, således at det i højere grad kan forenes med deres interesser og mening, hvilket bidrager til større arbejdsglæde, trivsel og fastholdelse.

Uddannelsesforløbet er bl.a. et konkret og effektfuldt værktøj til virksomheds ledere, der ønsker at kunne imødekomme ambitionen om større andel af kvinder i ledelse, (jf. Årsregnskabsloven §99b) og som ønsker flere kvindelige ledere i trivsel, der bedre kan fastholdes internt i virksomheden.

Om dreamwork uddannelsen

MÅLGRUPPE
Uddannelsesforløbet er målrettet kvindelige ledere, eller kvindelige medarbejdere, der ønsker at gøre karriere indenfor ledelse, men som samtidig også ønsker tid og overskud til deres familieliv.

Det er til kvinder, som ønsker at stå stærkere i dem selv og som vil forebygge stress og udbrændthed i deres arbejdsliv.

BESKRIVELSE
Uddannelsen er sammensat så den passer til kvinder, der både har høje ambitioner i karrieren, og som også har et klart ønske om at deltage og være aktivt til stede i deres familieliv.

Mange kvinder oplever et skifte i deres prioriteter og personlige værdier, når de bliver mødre. Manglende eller dårlig balance mellem arbejds- og familieliv, medfører ofte at kvinderne søger væk fra ledelse og virksomheden, eller at deres mistrivsel i stillingen accelerer, hvilket kan forøge risikoen for en stresssygemelding.

Uddannelsen bidrager gennem personlig udvikling med en hel palette af konkrete værktøjer, således kvinderne finder større mening, glæde og bliver bevidste om hvad de virkeligt ønsker i deres arbejdsliv og hvordan det også kan kombineres med deres ønsker til et familieliv.

Kombinationen mellem personlig udvikling og karrierecoaching, som uddannelsen består af, er et meget effektivt værktøj til at kunne skabe bedre fastholdelse, øge trivsel og booste deltagernes performance på arbejdspladsen.

{

Da jeg først startede på uddannelsen, troede jeg egentlig, at jeg skulle skifte job. Jeg var stresset, havde svært ved at finde den rette balance mellem mine arbejdsopgaver som leder og mit familieliv, og følte at jeg ikke leverede nogle af stederne. Jeg fandt dog ganske hurtigt ud af, at jeg skulle blive i samme virksomhed, og det er jeg så glad for.  Jeg har endda sagt ja til en større lederstilling med endnu mere ansvar i mellemtiden, og jeg er glad og trives – både på arbejde og derhjemme. Nu ved jeg nemlig, hvordan karriere og familieliv kan forenes på en tilfredsstillende og bæredygtig måde for mig og dem omkring mig.

Maria, mor til én

Manager, Customer success, tidligere deltager på uddannelsen

Vi har blandt andet arbejdet med:

Udbytte af uddannelsen

FOR DELTAGEREN

 • Større trivsel, arbejdsglæde og jobtilfredshed.
 • Bedre balance mellem arbejds- og familieliv.
 • Større følelse af mening og passion i jobbet.
 • Bedre mental sundhed.
 • Mindre risiko for stress og udbrændthed.
 • Unikt netværk med andre kvindelige ledere.

  FOR VIRKSOMHEDEN

  • Bedre fastholdelse af kvindelige talenter og ledere internt i virksomheden.
  • Bedre udnyttelse af medarbejdernes talenter og kompetencer kombineret med mere mening og passion i jobbet.
  • Mere robouste medarbejdere.
  • Færre omkostninger til stresssygemeldinger, da uddannelsen forebygger stress blandt deltagerne.

  Vil du høre mere om uddannelsen?

  Maja Allen Masterclassforløb

  hent en printbar pdf

  • Hvis forløbet kunne være noget for jeres virksomhed.
  • Hvis ledelsen har det bedst med noget håndgribeligt.
  • Hvis I vil have et lynhurtigt overblik over, hvad I får.
  {

  Da jeg gik på barsel med mit 3. barn var jeg meget tæt på at ryge ned med stress. Derfor vidste jeg at der skulle ske noget markant anderledes i balancen mellem mit arbejds- og familieliv efter min barsel var slut. Under min barsel blev jeg imidlertid headhuntet til den stilling jeg sidder i nu, og derfor vidste jeg bare, at jeg skulle have hjælp til at kunne slå til – både i min karriere og på hjemmefronten. Uddannelsen har virkelig givet mig et helt andet udgangspunkt; jeg er glad, i overskud og føler nu, at jeg kan balancere min karriere og familieliv. Det er så vigtigt for mig.

  Mette, mor til tre

  Skattechef, tidligere deltager på uddannelsen.

  DreamWORK

  dreamWORK-uddannelsen varer 12 måneder og er delt op i 5 moduler, som sikrer, at deltageren lander i et bæredygtigt og langtidsholdbart job indenfor ledelse. Med en hverdag hvor de trives, er glade, har energi og overskud, men også hvor de performer bedre.

  MODUL 1

  Fundamentet

  Her skabes et solidt personligt fundament med ro, overskud og overblik. Nøglen til trivsel ligger nemlig i det personlige fundament – og derfor starter vi her. Vi arbejder bl.a. med mindset og handlemønstre, overbevisninger og selvværd, og der etableres den helt grundlæggende “værktøjskasse.”

  MODUL 2

  Værdiafklaring

  Her udforskes værdier i arbejdslivet såvel i privatlivet, da disse er helt afgørende for at kunne skabe trivsel og meningsfuldhed i (arbejds)livet. Der skrælles nogle “lag” af, så deltageren kan finde ind til det hun virkeligt gerne vil have i sit liv og karriere.

  MODUL 3

  Karrierecoaching

  Her fokuseres på karrierecoachingsdelen, hvor talenter, kompetencer, passion og mening sammensættes til en mere personlig og helhedsorienteret karriereprofil, som bidrager til større jobtilfredshed. Ud fra deltagerens unikke jeg, kompetencer og passion – designer de deres optimale karriereprofil.

  MODUL 4

  handlingsplan

  Her udvælges nogle indsatsområder i forhold til konkret at kunne skabe drømmejobbet. På dette modul er der i højere grad mulighed for individuel tilpasning, så deltageren får lige præcis den hjælp og støtte, som de har brug for og kan handle på baggrund af.

  MODUL 5

  Afrunding

  Udannelsen afsluttes med en passende afrunding på den transformerende udvikling, der er skabt i løbet af det seneste år. Den personlige værktøjskasse får nye elementer, der sikrer, at deltageren fremover selv kan skabe trivsel, robusthed og jobtilfredshed.

  PRAKTISKE DETALJER OM uddannelsen

  Uddannelsen foregår online, hvilket giver en stor fleksibilitet i forhold til at kunne tilpasses deltagernes øvrige travle hverdag.

  • 1 x 1:1 indledende session på Zoom – hvor uddannelsen kickstartes og den personlige rejse sættes i gang. Der tunes ind på indsatsområder i deltagernes livshjul og relevante praktiske detaljer gennemgås – alt sammen med det formål at deltagerne kommer bedst muligt fra start på uddannelsen.
  • Hver 14. dag frigives en ny workbook på Simplero med transformationsskabende undervisningsmateriale med diverse opgaver og refleksionsspørgsmål.
  • Løbende mindset workshops hver 14. dag i lige uger med de øvrige deltagere, hvor der arbejdes med emner indenfor mindset, overbevisninger, frygt, handlemønstre, selvværd, selvaccept og meget andet, der støtter op om udviklingsprocesessen.
  • Q&A-kald hver 14. dag i ulige uger med de øvrige deltagere, hvor der er er mulighed for at få hjælp og sparring på konkrete udfordringer, stille spørgsmål til opgaver eller processen, tjekke ind og løbende give status på udvikling.
  • Boost karriere-workshop én gang om måneden, til deltagere på modul 3, 4 og 5, hvor der stilles skarpt på talenter og kompetencer, og hvordan de bedst muligt sættes i spil i de eksisterende jobrammer.
  • Løbende mulighed for at få 1:1 sessioner ved behov, der ikke kan dækkes af øvrige tilbud i uddannelsesforløbet.
  • Derudover er der i løbet af uddannelsen 2 live seminarer af 2 dages varighed på Hotel Vejlefjord med alt inklusiv; overnatning i enkeltværelse, forplejning, middag med tilhørende vinmenu samt fri adgang til spa.
  • Adgang til lukket Facebook-gruppe med undervisere og øvrige deltagere, der alle er på den samme rejse. Et meget unikt netværk til at erfarings- og vidensdele med.
  • 1x 1:1 afsluttende session på Zoom. Her afrundes den personlige rejse, der tunes ind på indsatsområder i deltagernes livshjul efter endt uddannelse og deltagerne får relevante værktøjer med det formål at kunne fortsætte bedst muligt efter endt uddannelse.
  • Ovennævnte uddannelsessammensætning er balanceret og afstemt nøje, således at det kan passe ind i et travlt arbejdsliv, og er med til at sikre, at deltagerne kan komme helt i mål med at skabe deres eget langtidsholdbare job i ledelse.
  Der er løbende opstart på uddannelsen!

  Har du en medarbejder, som du gerne vil have med ombord som deltager på uddannelsen?

  Eller vil du gerne selv have en plads?

  Uddannelse giver med garanti nogle spændende, værdifulde og livsforandende indsigter undervejs, hvor man efterfølgende vil stå og se tilbage på denne “rejse”, som et positivt vendepunkt i karrieren.

  Uddannelsen gør det i den grad muligt for kvinder at skabe en bæredygtig karriere indenfor ledelse – hvor der også er tid og overskud til familielivet.

  Uddannelsen kan brydes ned i enkelte moduler og sammensættes, som det bedst giver mening for medarbejderen.  

  Send en mail på info@majaallen.dk og få mere information om uddannelsen.

  {

  Da jeg startede på uddannelsen var jeg sygemeldt med stress og havde en klar forventning om at jeg skulle væk fra virksomheden efter endt sygemelding. Jeg kunne ikke se, hvordan mine værdier og ønsker var forenelige med det virksomheden kunne tilbyde. Men de værktøjer, nye bevidstheder og opbakning, som jeg har fået på uddannelsen, har jeg faktisk fået modet til at turde ændre på rammerne og sige ting højt. Det betyder at jeg har kunnet forme en stilling, der passer meget bedre til mig. Så nu er jeg tilbage i virksomheden igen og er meget glad.

  Anja, mor til to

  Product Owner, tidligere deltager på uddannelsen