PRIVATLIVS- & COOKIEPOLITIK

Kære nyhedsbrevsmodtager, kursist og webshop-gæst.

Som følge af ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (forkortet GDPR), findes der en privatlivspolitik for dette website.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved, at der er sørget for beskyttelse de oplysninger, du deler med dette website – uanset om du modtager nyhedsbreve, er kursist eller benytter dig af webshoppen på www.majaallen.dk.

Databeskyttelsespolitikken vil løbende holdes opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset måden hvorpå Maja Allen driver forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Maja Allen på info@majaallen.dk

1. Maja Allen er den dataansvarlige

Maja Allen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har afgivet om dig på websitet. Kontaktoplysninger til den dataansvarlige er:

Maja Allen,
Elsdyrvej 10B, 8270 Højbjerg
CVR 32505872,
tlf. 50694540,
info@majaallen.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Der registreres følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

 • Nyhedsbreve, herunder Maja Allens nyhedsbrev og andre kampagnerelaterede nyhedsbreve: Fornavn og e-mailadresse
 • Webshopkøb af fysiske-, service- eller onlineprodukter: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Kurser, forløb og retreat: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve sker således, at du kan modtage relevant information.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med køb/tilmelding i webshop sker med det formål at kunne levere din vare og for at kunne yde dig service i tilfælde af problemer med leveringen.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til kurser, forløb, retreat eller workshop sker, således at du kan modtage information om arrangementet og faktura samt til internt overblik over kursusdeltagelse mv.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger:

 • Når dine oplysninger anvendes, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser der følger med behandlingen af personoplysninger:

 • Som nævnt ovenfor sker behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af opgaver for dig, herunder dokumentation for deltagelse på forløb hos Maja Allen.
3. Kategorier af personoplysninger

Hos Maja Allen behandles der kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Der videregives eller overdrages personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Ift.  opbevaring af personoplysninger lægges der vægt på, hvor længe der er behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, Maja Allen gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysningerne om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Maja Allen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig generel sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod Maja Allens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Maja Allen på info@majaallen.dk.

7. Hvordan sikres dine personlige oplysninger?

Hos Maja Allen er der indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Maja Allen er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

8. Kontakt og klage

Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for anvendelsen af dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte Maja Allen, således at der kan finde en løsning på problemet hurtigst muligt.

Du kan kontakte dataansvarlige på info@majaallen.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

.. .. .. .. .. .. .. ..

Denne politik er gældende fra den 24. april 2022.